Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Политика по качеството

Политика по качеството

Политиката по управление на качеството е част от цялостната визия и политика на Производствено складовите стопанства в гр.Варна и гр.Девня  ведно с   Индустриален парк Девня.

Политиката по качеството е обявена, разбрана, комуникирана, поддържана на всички нива в организацията и се прилага от всички служители  работещи в отделните бази. Тя е отворена и може да бъде променяна и актуализирана при всеки ежегоден преглед от Ръководството.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСВЕНО СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА И  „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДЕВНЯ“ Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ, СЪОБРАЗНО ПРИЛОЖИМОТО НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, БИЗНЕС КУЛТУРАТА И КОНЮНКТУРАТА НА ПАЗАРА, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАРТНЬОРИТЕ НИ  И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

ДИНИПО ЕООД и Ръководството  официално декларират Политиката по управление на качеството, като неразделна част от целия процес на работа на компанията. Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажират в постоянното придържане към Политиката по качеството, като заявяват своите основни цели:

  • предоставяне на качествени услуги в съответствие с нормативната уредба;
  • въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на партньорите с цел тяхното задоволяване;
  • постоянно повишаване на качеството на стопанисваните терени;
  • намаляване на загубите при използването на материали, техника и ресурси;
  • поддържане и непрекъснато развитие на индивидуалните цели на всеки от партньорите, както и лидерските качества на ръководството;
  • открита и ефективна комуникация- поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни;
  • осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;
  • стремеж към увеличаване на превантивните действия за сметка на коригиращите такива;

ПРОИЗВОДСВЕНО СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА И ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДЕВНЯ поемат ангажимент пред себе си, пред партньорите си и всички заинтересование лица за спазване на настоящата политика по качеството и стремеж към постоянно усъвършенстване на поставените цели в ПРОИЗВОДСВЕНО СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА И  „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДЕВНЯ“ .


КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПРОИЗВОДСВЕНО СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА ВЪВ ВАРНА, ДЕВНЯ  И ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДЕВНЯ ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.